Quảng cáo trên Radio – FM – VOV toàn quốc

Sống trong một xã hội phát triển. Với nhiều áp lực trong cuộc sống, công việc thì quỹ thời gian dành cho giải trí trong ngày cũng rất hạn hẹp. Thời gian tiếp xúc với các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo giấy, tạp chí là rất hiếm hoi và ít ỏi. Kênh truyền thanh dễ dàng tiếp cận tới nhiều đối tượng khác nhau trong khi họ đang di chuyển trên đương, làm việc, hoặc đang nghi ngơi. Xem thêm Bảng giá quảng cáo trên VOV1,2,3,4,5 Báo giá quảng cáo trên VOV giao thông Bảng giá...

Xem thêm