Bảng giá quảng cáo trên taxi Mai Linh trên toàn quốc

Quảng cáo trên xe Taxi đang trở thành một kênh quảng cáo độc đáo với nhiều lợi thế cạnh tranh: Mai Linh có 1 hệ thống xe taxi phủ rộng cả nước với xấp xỉ gần 15,000 xe Chú trọng vào các thành phố lớn, đặc biệt là khu trung tâm. Phục vụ suốt 24/24. Taxi luôn di chuyển ngang tầm mắt nên sẽ dễ dàng được nhìn thấy hơn so với các kênh quảng cáo ngoài trời khác. Được đo lường một cách chính xác và quản lý một cách chặt chẽ mỗi ngày. Vị trí cho thuê...

Xem thêm