BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ HERITAGE

Tạp Chí HERITAGE là ấn phẩm giải trí trên máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines. Tạp Chí tiếp cận tới hơn 19 triệu lượt độc giả cao cấp hàng năm. Và là tạp chí duy nhất được xếp trên từng ghế ngồi tất cả máy bay của Việt Nam Airlines với hằng 100 chặng bay quốc nội và quốc tế. Xem thêm Báo giá quảng cáo báo giấy Thanh Niên Báo giá quảng cáo trên báo giấy Hà Nội Mới Báo giá quảng cáo trên tạp chí Heritage Báo giá quảng cáo trên báo phụ nữ Báo giá...

Xem thêm